LIFECOACH

Evelien Leppens

De focus van de life coaching ligt op preventie, onderzoek, behandeling en advies van allerhande problemen.

PRAKTIJK EN WERKING

WAT IS LIFE COACHING EN MINDSET COACHING?

Bij life coaching gaat het hoofdzakelijk over het heden en de gewenste toekomst van de coachee en minder over diens verleden. Het doel is dus resultaten verbeteren. Dit kan op één of meerdere levensgebieden zijn. 

Onze expertise bevindt zich in mindset coaching. Er wordt gekeken naar welke negatieve gedachten jou tegenhouden om verandering teweeg te brengen en je leert dat je deze kan veranderen naar positieve en motiverende gedachten. Er wordt gekeken naar de mogelijkheden en talenten van mensen en hoe men deze kan inzetten om huidige struikelblokken te overwinnen.

Je kan in de praktijk terecht voor:

 • Verbetering van communicatieve vaardigheden, zowel verbaal als via lichaamstaal

 • Verhogen van zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld

 • Assertiviteit

 • Faalangsttraining

 • Verbetering van de persoonlijke balans tussen werk en privé

 • Stressmanagement

 • Burn-out preventie

 • Talentontwikkeling

 • Loopbaan- en studiekeuzebegeleiding

 • de energiebalans verhogen

De termijn van een coachingstraject is afhankelijk van de vraag van de coachee.

Rock Balancing
Meditatie handgebaar

WAT DOET EEN LIFE COACH?

Een coach laat je ontdekken wat je kwaliteiten zijn en hoe je deze zelf kan inzetten om moeilijkheden aan te pakken. Jij bent eindverantwoordelijke in je eigen proces en de coach is jouw supporter aan de zijlijn.
Verder wil een coach je dichter bij jezelf brengen. Dit kan door samen op zoek te gaan naar de dingen die je echt voldoening geven en gelukkig maken.
Een coach zal je ondersteunen en inspireren om het beste in jezelf naar boven te halen en te laten bloeien.
Kenmerken van de coaching: eerlijke en open communicatie, kortdurend, zelfstandigheid van de coachee, oplossingsgericht werken, actief werken d.m.v. oefeningen en huiswerkopdrachten.

DE DOELGROEP EN WERKING

De lifecoach coacht jongeren (vanaf 14 jaar) en (jong)volwassenen rond vragen m.b.t. bovenstaande genoemde domeinen. De coaching kan zowel individueel als in groep zijn.

 • Individuele coaching:

Dit gebeurt door kortdurende trajecten aan te gaan waarbij het te bereiken doel centraal staat. Er wordt dus toekomst- en oplossingsgericht gewerkt met tal van methodieken. Tijdens coachingsgesprekken bespreken coach en coachee de opgestelde doelen en worden er acties aan gekoppeld om het doel op korte termijn te realiseren. Hiervoor wordt een persoonlijk ontwikkelingsplan opgemaakt en worden er thuisopdrachten meegegeven, steeds op maat van de coachee.

 • Groepscoaching / workshops:

Soms zien we bij meerdere mensen dezelfde soort vragen. Dan kan het erg leerrijk zijn om elkaars ervaringen te delen in kleine groep en samen aan de slag te gaan om je eigen doel te bereiken.

In onze praktijk bieden wij op regelmatige basis weerbaarheidstrainingen aan voor jongeren. Voor volwassenen voorzien we zelfzorgavonden en mindtrainingen.

Elk coachingstraject (individueel of in groep) wordt steeds voorafgegaan door een vrijblijvend kennismakingsgesprek om te zien of er een match is tussen vraag en aanbod.

Laoughing-Boy

Kolonie 61, 3920 Lommel

+32 498 700 504

©2019 by Madam Online