Therapy Session

INDIVIDUELE COACHING

Individuele coaching gebeurt door kortdurende trajecten aan te gaan waarbij het te bereiken doel centraal staat. Er wordt dus toekomst- en oplossingsgericht gewerkt met tal van methodieken. Tijdens coachingsgesprekken bespreken coach en coachee de opgestelde doelen en worden er acties aan gekoppeld om het doel op korte termijn te realiseren. Hiervoor wordt een persoonlijk ontwikkelingsplan opgemaakt en worden er thuisopdrachten meegegeven, steeds op maat van de coachee.

Kolonie 61, 3920 Lommel

+32 498 700 504

©2019 by Madam Online