top of page

ONZE MEDEWERKERS

Iedereen komt in aanmerking voor onze service op maat.

Wij zijn beschikbaar voor uw hulpvragen. Maak vandaag nog een afspraak. 

 

De focus van de praktijk ligt op preventie, onderzoek, behandeling en advies van allerhande problemen. 

U kan bij het team van ervaren hulpverleners terecht voor de diensten logopedie, eerstelijnspsychologie, kindertherapie en remedial teaching.

Student Paper Writing

SOFIE VANDER MIERDE

Logopediste

Ik ben Sofie Vander Mierde, logopediste, leerkracht en praktijkeigenaar van Labyrint.

In 2014 studeerde ik af aan de Thomas More hogeschool in Antwerpen als logopediste binnen de bacheloropleiding logopedie/audiologie. Ik startte datzelfde jaar een logopedische praktijk. Doorheen de jaren volgde ik extra vormingen om me te verdiepen in o.a. meertaligheid en leerstoornissen bij kinderen. In het schooljaar 2022-2023 startte ik de educatieve bacheloropleiding secundair onderwijs en studeerde ik af. 

Naast mijn zelfstandige activiteit, deed ik als logopediste ervaring op in een school voor buitengewoon onderwijs en in het ondersteuningsnetwerk. Zo kwam ik in aanraking met de steeds grotere noden aan extra begeleiding in en buiten de klas.
Sinds 2019 combineer ik de praktijk met een job als leerkracht secundair onderwijs in een onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers. Daar leer ik anders- en niet gealfabetiseerde anderstaligen Nederlands.

 

Ik merkte in mijn logopedische praktijk dat kinderen soms behoefte hebben aan bijkomende of andere begeleiding dan logopedie. Soms lopen kinderen vast in hun motoriek of vertonen ze moeilijk gedrag o.w.v. psychologische problemen.

 

Daarom besliste ik een groepspraktijk uit te bouwen. Deze praktijk kreeg de naam Labyrint, wat ‘doolhof’ betekent in het Grieks. De praktijk omvat een doolhof van verschillende disciplines. Ik behandel leerstoornissen (dyslexie, dysorthografie, dyscalculie), leerproblemen (lezen, schrijven, rekenen), taalstoornissen (en meertaligheid) en articulatiestoornissen.

Ook kan je bij mij terecht voor de typemethode ontwikkeld door Wendy Peerlings. Volgens deze methode leren kinderen vlot blindelings typen in 10 lessen.

Psycholoog sessie

ISABEL TRUYEN

Psychologe

Mijn naam is Isabel Truyen. In 2021 behaalde ik mijn masterdiploma klinische psychologie, met afstudeerrichting gedragstherapie, aan de universiteit Gent.

Bij behandelingen ligt mijn focus op de doelgroep volwassenen en ouderen.

 

Na mijn studies ben ik mijn loopbaan gestart in de personeelssector, maar miste al snel het echte menselijk contact waardoor ik sinds 2022 aan de slag ben als zelfstandig klinisch psycholoog. Naast mijn plek als psycholoog bij Labyrint werk ik samen met verschillende huisartsen om mentale gezondheidszorg zo toegankelijk mogelijk te maken.

 

Als eerstelijnspsycholoog werk ik voornamelijk met lichte tot matig ernstige problematieken. Ik heb hierdoor ervaring ontwikkeld in allerlei domeinen waaronder relatieproblematieken, angsten, depressie, omgaan met dagdagelijkse moeilijkheden… Hierbij staat een persoonlijke en cliëntgerichte aanpak voor mij centraal. Samen wordt er gekeken naar wat de best passende behandeling is voor elk individu.

Marble Surface
Stationary photo

KATRIEN VAN MIERT

Remedial teacher

Hallo! Mijn naam is Katrien Van Miert. Vanuit mijn grote interesse naar de leefwereld van kinderen en jongeren koos ik in 2016 voor de opleiding sociale readaptatiewetenschappen aan Hogeschool UCLL in Leuven. 

Na het afronden van deze professionele bachelor, startte ik als leerlingenbegeleidster in het secundair onderwijs. Als goed opgeleide jeugdprofessional begeleidde ik zowel jongeren als hun ouders op verschillende gebieden: onderwijsloopbaan, leren en studeren en psychisch en sociaal functioneren. 

Ik koos ervoor om mezelf meer te verdiepen in het onderwijs en combineerde de educatieve bachelor secundair onderwijs met mijn nieuwe functie als vervolgschoolcoach binnen de onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers. 

In mijn dagelijkse job ben ik een steunpilaar voor vele leerlingen. Ik help leerlingen met keuzes maken binnen het onderwijs en ondersteun ze doorheen hun schoolloopbaan op verschillende gebieden. Ik probeer steeds te achterhalen wat de leerling precies nodig heeft. Dat kan gaan over leren leren, remediëring, maar ook over socio-emotionele steun. 

Ik neem mijn expertise graag mee naar praktijk Labyrint waar ik als remedial teacher leerlingen begeleid uit alle onderwijstypes en studierichtingen. De focus ligt op studievaardigheden, huiswerk- en examenplanning, studiemotivatie, enz. Ik ga samen met de leerling op zoek naar een correcte studiemethode op maat.

kindertherapeut

MYRTHE VAN REETH

Kindertherapeute

Hallo, ik ben Myrthe Van Reeth. Al van jongs af aan had ik een sterke interesse voor de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Het was voor mij dan ook een vanzelfsprekende keuze om verder te studeren in de sociale sector.

Zodoende behaalde ik mijn professionele bachelor orthopedagogie aan de UCLL. Vanuit diepgewortelde interesse besloot ik mijn studie verder te zetten en een masteropleiding in de pedagogische wetenschappen te volgen aan de KU Leuven, waar ik afstudeerde als klinisch orthopedagoog.

Tijdens mijn opleidingen kreeg ik de kans om ervaring op te doen in verschillende contexten, met diverse doelgroepen. Na mijn studies kon ik aan de slag bij het CLB waar ik deze opgedane kennis kan toepassen en verder kan uitbreiden. Daarnaast begeleid ik als psychotherapeut kinderen, jongeren en hun ouders op een respectvolle en betekenisvolle manier. Vanuit passie voor de ontwikkeling en opvoeding van kinderen en jongeren wil ik hen samen met hun ouders ondersteunen met mijn kennis en vaardigheden. Ik geloof hierbij sterk in het benutten van de eigen krachten, om uitdagingen aan te pakken en om te zetten naar een positieve ontwikkeling.  

bottom of page