top of page

KINDERTHERAPEUTE

Myrthe Van Reeth

De focus van de kindertherapie ligt op preventie, onderzoek, behandeling en advies van kindgebonden problemen.

Versie 02.png

PRAKTIJK EN WERKING

WAT IS KINDERTHERAPIE?

Kindertherapie is een vorm van begeleiding voor kinderen en jongeren die vastlopen in bepaalde situaties, zich niet goed voelen in hun vel of verstoord geraken in hun eigen handelen.

 

Niet alleen het kind, maar ook de ouders kunnen hierin vastlopen. Denk maar aan boze buien, slaapmoeilijkheden, moeilijk gevoelens kunnen tonen of begrijpen, verdriet hebben of zich niet goed voelen, (faal)angsten hebben, moeilijk kunnen eten, enz.

Hoewel het kind of de jongere centraal staat, spelen de ouders en de omgeving binnen kindercoaching ook een belangrijke rol. Samen gaan we op zoek naar factoren die het kind beschermen tegen de moeilijkheden die ze tegenkomen.

Kinderspeelgoed
Kinderen in de kinderopvang

WAT DOET EEN KINDERTHERAPEUT?

Een kindertherapeut gaat samen met het kind op pad om zijn kwaliteiten te ontdekken en deze te gebruiken om moeilijkheden te overwinnen.

Vaak komt dit vanuit vragen over opvoeding, gedrag of ontwikkeling van het kind.

 

Dit doet men aan de hand van verschillende werkvormen zodat de kinderen op een ervaringsgerichte en luchtige manier bezig zijn met de moeilijkheden op hun pad.

 

Belangrijk hierbij is de band tussen het kind en de kindertherapeut zodat het kind zich vertrouwd en ondersteund voelt om op een open en gedurfde manier aan de slag te gaan.

DE DOELGROEP EN WERKING

De kindertherapeut werkt met kinderen en jongeren tot en met 16 jaar.

 

De ouders en omgeving spelen hierbij tevens een belangrijke rol. De coaching kan dus individueel plaatsvinden, maar er zullen ook sessies zijn waarin ouders en omgeving betrokken worden om het kind of de jongere van de beste ondersteuning te voorzien.

Tijdens een eerste gesprek wordt er uitgebreid stilgestaan bij welke problemen of moeilijkheden er zich afspelen (Wat is er aan de hand? Wie is erbij betrokken? Wat is de duurtijd van de klachten? …) en worden de wensen en verwachtingen van het kind of jongere en de ouders besproken.


Aan het einde van het eerste gesprek wordt het verdere traject besproken. Op welke basis (wekelijks, tweewekelijks, maandelijks) het kind/jongere sessies zal doorlopen, wordt samen besproken.

Tijdens het intakegesprek wordt ook bekeken of er nood is aan testonderzoek, observatie (bijvoorbeeld: op school) of vragenlijsten om een zo goed mogelijk beeld van het kind of de jongere te verkrijgen.

 

Verder gaan we aan de slag met sessies waarin gesprekken en bepaalde werkvormen centraal staan om het kind of de jongere zo goed mogelijk te ondersteunen. De duur van zo een sessie neemt normaliter een uur in beslag.

Laoughing-Boy
bottom of page