WAT MAAKT ONS GOED?

Het team zorgprofessionals van Groepspraktijk Labyrint biedt onze patiënten kwaliteitszorg die bij al hun medische behoeftes past. Wij geloven in het begrijpen van de oorzaak van de gezondheidsproblemen van elke patiënt, door middel van een zorgvuldig systematische en gepersonaliseerde benadering. We willen verwarring minimaliseren door duidelijke informatie te verstrekken over diagnoses en behandelingen.

PSYCHOLOGIE

CURSUS TYPEN

LIFE COACHING

TERUGBETALING

Logopedie

De logopedisten in de praktijk zijn geconcentioneerd. De gehanteerde tarieven zijn overeenkomstig met het honorarium van de logopedie, vastgesteld door het RIZIV. Het honorarium van de logopedie kan geïndexeerd worden.

De terugbetaling van de logopedie via de verplichte verzekering bedraagt minstens 75% van het te betalen bedrag. Indien u verhoogde terugbetaling geniet, bedraagt dit ongeveer 95%. 


Als er geen terugbetaling mogelijk is via verplichte verzekering, kan u terugbetaling genieten van aanvullende verzekering. Dit is afhankelijk van uw ziekenfonds en kan u terugvinden op de website van uw ziekenfonds.

Psychotherapie

Voor psychotherapie is terugbetaling mogelijk. Deze terugbetaling is afhankelijk van uw ziekenfonds en kan u terugvinden op de website van uw ziekenfonds.

Kolonie 61, 3920 Lommel

+32 498 700 504

©2019 by Madam Online