top of page

LOGOPEDISTE

Sofie Vander Mierde

De focus van de logopedie ligt op preventie, onderzoek, behandeling en advies van taalstoornissen, leerstoornissen en spraakstoornissen. 

Versie 02.png

PRAKTIJK EN WERKING

WAT IS LOGOPEDIE?

Logopedie is een paramedisch beroep in de gezondheidszorg. Logopedie houdt zich bezig met preventie, onderzoek en behandeling van stoornissen en beperkingen in de mondelinge, schriftelijke of non-verbale communicatie.


Communicatie is meer dan praten alleen. 


Communicatie omvat vele uitingsvormen, waaronder taal, lezen en schrijven, gebaren, spraakafzien en ondersteunde communicatiesystemen. Naast communicatiestoornissen behandelt een logopedist ook rekenproblemen en slikproblemen.

Playing with Animals
Teacher & Student

WAT DOET EEN LOGOPEDIST?

De logopedist geeft in de eerste plaats behandeling na een grondig onderzoek.


Deze behandeling heeft tot doel stoornissen in het normale communicatiegedrag te voorkomen, te beperken of te verhelpen.

Hiervoor worden specifieke methodes gebruikt die gegroeid zijn uit verschillende wetenschappen.

Naast behandeling geeft de logopedist ook adviezen en informatie. Ook wordt de omgeving begeleid.

De logopedist werkt vaak samen met andere deskundigen aangezien een stoornis in de communicatie ook gunstig beïnvloed kan worden door bijvoorbeeld een medische, een tandheelkundige, een psychologische of een andere behandeling. Daarom juist blijft samenwerking tussen verschillende deskundigen belangrijk.

DOELGROEP EN WERKING

De doelgroep van de praktijk is vooral gericht op kinderen.

De onderzoeken en behandelingen vinden plaats in de praktijk. In bijzondere gevallen zijn huisbezoeken ook mogelijk.


Behandelingen kunnen, mits goedkeuring van de school, eventueel ook op school plaatsvinden. 
Er zijn geen wachtlijsten. De behandeling kan dus meteen van start gaan.

Een goede communicatie met andere disciplines zoals artsen, scholen, CLB, kinesitherapeuten, psychologen, e.a. staat centraal. Het is belangrijk om regelmatig multidisciplinair overleg te plegen. Op deze manier kan de logopedische behandeling optimaal aangepast worden aan de noden van het kind/de volwassene. Zo is het ook belangrijk om de methodieken die gebruikt worden in de klas, af te stemmen op de logopedische therapie en omgekeerd.

Laoughing-Boy
Young-Woman-Talking

AANMELDING - ONDERZOEK - BEHANDELING

Aanmelding
Bij de aanmelding wordt er kennis gemaakt. Men bespreekt de aanmeldingsklacht en de eventuele doorverwijzing van school, CLB,… (doorverwijzing is niet noodzakelijk). De aanmelding gebeurt vaak telefonisch of via mail. Hierbij wordt een afspraak gemaakt voor logopedisch onderzoek.


Logopedische onderzoek
De kennismaking wordt verder uitgebreid waarbij persoonlijke gegevens worden geregistreerd. Er wordt een logopedisch onderzoek afgenomen om de kwaliteiten en moeilijkheden in kaart te brengen. De resultaten van dit onderzoek worden verantwoord en een advies wordt gevormd. De werking van de praktijk, alsook de tarieven en terugbetalingsmogelijkheden worden besproken. Vaste momenten voor de logopedische behandeling worden afgesproken.

Logopedische behandeling
De logopedische behandeling wordt bepaald door de resultaten van het onderzoek. Er wordt voor iedereen individueel gezocht naar de meest geschikte therapie. De behandeling vindt wekelijks plaats op vaste momenten. Een behandeling duurt minstens 2 x 30 min./week of 1 x 60 min./week. Hoeveel behandelingen nodig zijn, is afhankelijk van de ernst van de stoornis. Na bepaalde tijd vindt een evaluatie plaats. Dan kan er besloten worden of de behandelingen worden voortgezet of beëindigd.

bottom of page