top of page

REMEDIAL TEACHER

Katrien Van Miert

De focus van de remedial teaching ligt op preventie, onderzoek, behandeling en advies van kindgebonden problemen.

Versie 02.png

PRAKTIJK EN WERKING

WAT IS REMEDIAL TEACHING?

Remedial teaching is het ondersteunen van leerlingen in het proces van 'leren leren'.

Remedial teaching is geen bijles, waarbij enkel specifieke vakkennis herhaald wordt. Het is een professionele aanpak waar gezocht wordt naar een correcte studiemethode voor de leerling. Er wordt ook ingezet op studievaardigheden, examenplanning, huiswerkplanning, werkplekorganisatie, enz.

Leren schrijven
Kinderen op school

WAT DOET EEN REMEDIAL TEACHER?

Een remedial teacher probeert een beeld te krijgen over met welke zaken de leerling precies problemen heeft. Dit kan via een gesprek met de ouder(s) en/of de leerling.

Bij de individuele begeleiding zoekt de remedial teacher naar een correcte studiemethode voor de leerling. De remedial teacher kan de therapie sturen naargelang de noden van de leerling. Sommige leerlingen lopen vast in het maken van een planning, andere leerlingen slagen er niet in om hun boekentas te maken.

De remedial teacher begeleidt de leerling in het huiswerk maken en het 'leren leren'. Vaak weten leerlingen niet hoe ze bepaalde leerstof moeten verwerken. De remedial teacher leert bepaalde technieken aan om het proces van studeren te vereenvoudigen.

DE DOELGROEP EN WERKING

De remedial teacher begeleidt leerlingen uit het secundair onderwijs uit alle onderwijstypes en studierichtingen.

Leerlingen die baat hebben bij remedial teaching hebben vaak:

- een lage motivatie voor school

- faalangst

- stress voor school

- paniek tijdens het studeren

- slechte studieresultaten

Soms is het mogelijk dat er bijkomend onderzoek nodig is om te bepalen waarom er net problemen met studie ontstaan. Wanneer de problemen zich binnen een ander vakgebied bevinden, kunnen andere collega’s hierbij hulp bieden (logopedie, kindercoaching).

Laoughing-Boy
bottom of page