top of page

DIENSTEN LOGOPEDIE

LOGOPEDISCH ONDERZOEK

€ 86

Duur: 30 minuten

LOGOPEDISCH ONDERZOEK

€ 129

Duur: 60 minuten

LOGOPEDISCH ONDERZOEK

€ 172

Duur: 90 minuten

LOGOPEDISCHE BEHANDELING

€ 35

Duur: 30 minuten

LOGOPEDISCHE BEHANDELING

€ 70

Duur: 60 minuten

DIENSTEN PSYCHOLOGIE

INTELLIGENTIE ONDERZOEK

€ 150,00

Psychologisch onderzoek met kort verslag i.f.v. terugbetaling logopedie

PSYCHOLOGISCH ONDERZOEK

€ 200,00

Psychologisch onderzoek met uitgebreid verslag

PSYCHOLOGISCHE BEHANDELING

€ 60,00

Duur: 60 minuten

EERSTELIJNS PSYCHOLOGISCHE ZORG

€ 11,00 (remgeld)

Duur: 60 minuten

Therapy Session

CURSUS TYPEN

€ 200,00 in groep (min. 2 - max. 3)
€ 350,00 individueel

Duur: 10 lessen

Meisje met laptop

DIENSTEN REMEDIAL TEACHING

INDIVIDUELE COACHING

€ 35,00

Duur: 60 minuten

GROEPSCOACHING / WORKSHOPS

Prijs is afhankelijk van coaching en aantal sessies

In de klas

TERUGBETALING

Voor typelessen is geen terugbetaling mogelijk.

De terugbetaling van de logopedie via de verplichte verzekering bedraagt 75% van het te betalen bedrag (bij verhoogde terugbetaling, bedraagt dit ongeveer 95%). 
U kan ook terugbetaling genieten van de aanvullende verzekering. Dit is afhankelijk van uw ziekenfonds en kan u terugvinden op de website van uw ziekenfonds.

Voor psychotherapie is terugbetaling mogelijk. Deze terugbetaling is afhankelijk van uw ziekenfonds en kan u terugvinden op de website van uw ziekenfonds.

Voor eerstelijnszorg betaalt u enkel het remgeld per sessie.

Voor remedial teaching en kindercoaching is geen terugbetaling mogelijk.

DIENSTEN KINDERCOACHING

INTAKE

€ 50,00

Duur: 60-90 minuten

INDIVIDUELE COACHING

€ 50,00

Duur: 60 minuten

PSYCHODIAGNOSTISCH ONDERZOEK

€ 150,00 - € 200,00

Duur: 60 minuten

Daycare Center
bottom of page