top of page

TYPECURSUS

De typecursus van 2Hands4Kids is voor elk kind vanaf 9 jaar dat wil leren typen, maar speciaal ontworpen voor kinderen met dyslexie, fijn motorische problemen, autisme of kinderen die moeite hebben met lezen of spelling.

 

Door op een speelse manier en zonder tijdsdruk te leren typen, is dit een methode waarbij elk kind snel foutloos kan typen.

 

Door verhaaltjes, kleuren en figuren te koppelen aan de letters op het toetsenbord, leert het kind snel de plaats van de letters en de juiste handposities.

 

Op korte tijd (10 lessen) heeft het kind het typen geautomatiseerd.

Meisje met laptop
bottom of page