SPRAAKSTOORNISSEN

Articulatiestoornis

Articulatiestoornis is een stoornis waarbij door het kind bepaalde klanken of klankcombinaties niet goed uitgesproken worden. Bij een articulatiestoornis worden er klanken weggelaten, vervangen of vervormd. Een veel voorkomende oorzaak is afwijkend mondgedrag. Voorbeelden hiervan zijn mondademen, duimzuigen en foutief slikken.

Kolonie 61, 3920 Lommel

+32 498 700 504

©2019 by Madam Online