top of page

SPRAAKSTOORNISSEN

Articulatiestoornis

Articulatiestoornis is een stoornis waarbij door het kind bepaalde klanken of klankcombinaties niet goed uitgesproken worden. Bij een articulatiestoornis worden er klanken weggelaten, vervangen of vervormd. Een veel voorkomende oorzaak is afwijkend mondgedrag. Voorbeelden hiervan zijn mondademen, duimzuigen en foutief slikken.

Young-Woman-Talking
bottom of page