top of page
Kind In Speech Therapy

PSYCHODIAGNOSTISCH ONDERZOEK

In kader van begeleiding kan het soms nodig zijn om onderzoek te doen naar achterliggende problemen. Dit gebeurt door middel van tests, observaties en vragenlijsten. Zo kan er onderzoek worden gedaan naar intelligentie, aandacht en concentratie, gedrag, enz. Soms komt de vraag naar onderzoek van de school van het kind of van CLB. Voor de terugbetaling van de logopedie kan het in sommige gevallen ook nodig zijn om een intelligentieonderzoek af te nemen. 
Indien een diagnose moet worden vastgesteld of een medicamenteuze behandeling moet worden opgestart, is een doorverwijzing naar een psychiater noodzakelijk.

bottom of page