top of page

LEERSTOORNISSEN

Dyslexie - Dysorthografie - Dyscalculie

Dyslexie is een leesstoornis. Het is een term voor ernstig blijvende problemen met lezen en/of schrijven. Over het ontstaan is nog veel discussie, maar doorgaans neemt men aan dat de oorzaak van het leesprobleem gelegen is in het slecht functioneren van fonologische taalverwerking. Het omzetten van geschreven taal naar spraak is dan verstoord. Ook is er onvoldoende automatische herkenning van woorden. 

Dyslexie komt vaker voor bij jongens dan bij meisjes en er zijn sterke aanwijzingen dat het erfelijk is. Kinderen met dyslexie kunnen onder meer moeite hebben: om het verschil te horen tussen klanken; om klanken in de juiste volgorde te zetten; met het automatiseren en toepassen van spellingregels. Ze hebben ook: een traag leestempo; een zwak werkgeheugen; een moeilijk leesbaar handschrift.


Dysorthografie is een spellingstoornis. Kinderen met deze stoornis hebben veel moeite om foutloos te schrijven. De overkoepelende term voor lees- en spellingproblemen is dyslexie. Daaronder valt de spellingstoornis dysorthografie én stoornissen die te maken hebben met lezen.
Kinderen met een spellingstoornis hebben niet noodzakelijk moeite met lezen. Dus wanneer enkel het spellen moeilijk gaat, spreekt men van dysorthografie. De exacte oorzaak is onbekend, maar er zijn bepaalde afwijkingen in het taalgebied van de hersenen aanwezig. Waarschijnlijk spelen erfelijke factoren een rol. Kinderen met dysorthografie hebben onder meer: een onduidelijk handschrift; moeite met letterverbindingen; moeite met de tweetekenklanken; veel overschrijffouten; moeite met het onthouden en toepassen van spellingregels.

Dyscalculie is een rekenstoornis. Dyscalculie wordt gekenmerkt door hardnekkige problemen met het leren en het vlot en accuraat oproepen en toepassen van rekenkennis. Er is ook sprake van een automatiseringsprobleem. Er zijn aanwijzingen dat het een aangeboren erfelijke stoornis is, met een neurologische achtergrond. 

Kinderen met dyscalculie hebben onder meer: moeite met het aanleren, onthouden en opzeggen van de tafels; opmerkelijk veel rekenfouten bij eenvoudige bewerkingen; omkeringen bij het lezen en noteren van breuken, cijfers en decimale getallen.

bottom of page