top of page
Contract tekenen

OUDERBEGELEIDING

Het doel van ouderbegeleiding is ouders inzicht te bieden in de ontwikkeling van het kind. Samen wordt gezocht naar oplossingen om de moeilijkheden van het kind te verminderen. Dit kan door kennis die je verwerft tijdens de gesprekken met de psycholoog. Hierbij leert men meer over het gedrag van het kind en hoe men hiermee om kan gaan.

bottom of page